Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 20-12-2022 23:12

Köyüme dokunma platformundan basın toplantısı “ Her yere ulaşacağız “

​​​​​​​Aralarında tanınmış birçok ismine yer aldığı “Köyüme dokunma platformu” önceki gün bir basın toplantısı düzenledi.

Köyüme dokunma platformundan basın toplantısı  “ Her yere ulaşacağız “

Aralarında tanınmış birçok ismine yer aldığı “Köyüme dokunma platformu” önceki gün bir basın toplantısı düzenledi. Adapazarı Çark Caddesi üzerinde bulunan “Çatı katı” salonunda bir “basın toplantısı” düzenledi. Düzenlenen toplantıyı çok sayıda basın mensubu yakından takip eti.

Her yere ulaşacağız

Toplantıda açıklama platformun sözcüsü emekli J.Assubay Mecdi Cengiz tarafından yapıldı. Cengiz açıklamasında şunları söyledi “ 2012 yılında yapılan değişiklikle Büyükşehir sayısı 30’a çıkarılmış ve Büyükşehir statüsüne alınan İllerde 16 bin 220 köy ve kapatılan bin 053 belde mahalleye dönüştürülmüştür. Mahalleye dönüşen yerlerdeki tüm ortak kullanım alanları, taşınır ve taşınmaz mallar, mera ve otlaklar belediyelere geçmiş ve belediyelerde bunları kendi babalarının malı imiş gibi satmış ve elde ettikleri paraları da har vurup harman savurmuşlardır. Bundan kuşkusuz zarar gören köyler ve sakinleri olmuştur. Bu kanunla köylerde adeta hayat durmuş, tarım ve hayvancılık büyük zarar görmüştür. 7 yıllık uygulamanın ardından yapılanın yanlışlığının görülmesi üzerine 21 Kasım 2019 günü yapılan 3.Tarım ve Orman Şurasının sonuç bildirgesinde Cumhurbaşkanımız “ Mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliğinin korunması”  gerektiğinin altını çizmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu değişiklikteki asıl amacı “köy tüzel kişiliğinin korunması, tarım v e hayvancılığı geliştirmek, tarlaların iskana açılmasını önlemek, toprak ana ile köylerin doğasını, dokusunu ve kültürünü korumaktır” Mecliste kabul edilen 7254 sayılı yasayla elde ettiğimiz “kırsal mahalle olma” hakkımızı kullanmak için belediyelerimize yaptığımız müracaatların sonuçsuz kalması ve bize ait olmasına rağmen yasanın verdiği yetkiyi kullanarak taşınır taşınmazlarımızı, mera ve otlaklarımızı kurtarma adına kurduğumuz platformun yaptığı tüm girişimlerin sonuçsuz kalması nedeniyle bugün siz değerli basın mensuplarıyla bir araya geldik ve kamu oyu oluşturmak için bize destek vermenizi istiyoruz”

Platform sözcüsü Mecdi Cengiz kırsal mahalleye dönüşenlerin önemli kazanımları olacağını söyledi ve avantajları da şöyle sıraladı “ Kırsal Mahallelerdeki tarım arazilerinden vergi alınmaz. İşyeri olarak kullanılan bina, arsa ve arazilerle, mesken amaçlı binalar, zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacaktır. Ticari, Sanayi ve Turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacaktır. 2464 sayılı belediye kanununa göre alınması gereken bina inşaat harcı ve imarla ilgili çalışmalarda harç ödemesi yapılmaz. Alınması gereken diğer tüm vergi, harç ve harcamalar yüzde 50 indirimli olarak ödenir. İçme ve kullanma suları en düşük tarifeden işyerlerinde yüzde 50, konutlarda yüzde 75 indirimli olacaktır. Kırsal mahalleler 6831 sayılı orman kanununun 17.madde hükümlerinden doğan her türlü hak ve imtiyazlardan yararlanacaktır. Kırsal Mahalle olan yerler büyükşehir ve ilçe belediyelerine oy kullanmaya devam edecekleri gibi her iki belediyeden hizmetlerini alabileceklerdir”

Platform sözcüce Mecdi Cengiz Belediye başkanlarına çağrıda bulunarak şunları söyledi “ Kırsal Mahalle yasasından Sakarya’nın dışında kalan Büyükşehir Belediyelerinde yaşayanlar yararlanmaya başlamışlardır. Mahalle Muhtarları tarafından yapılan müracaatları dikkate alarak isteyen mahalleleri kırsal mahalleye dönüşmesi için sizde onlara destek verin. Aksi halde bu hakkımızı alabilmek için biz her yere ulaşmaya kararlıyız”

Bıçkıdere sorunu

Yapılan basın toplantısında Akyazı’ya bağlı Bıçkıdere Mahallesinin yıllardan beri süre gelen su sorunu ile suyu ellerinden alanlarla aralarındaki sıkıntıda Mahalle eski Muhtarı Talat Aşan tarafından dile getirildi. Aşan ellerinde kazanılmış mahkeme kararları olduğu ve bu mahkeme kararlarına karşı tarafın yaptığı itiraza Yargıtay’ın henüz bir karara bağlamamış olmasına rağmen karşı tarafın suyu kullanıma devam ettiğini, bu yetmiyormuş gibi alanda devasa kamyon ve makinelerle çalışma yapmayı sürdürdüklerini bundan büyük rahatsızlık duyduklarını söyledi ve bu kıyıma izin verenlere kızgınız, kırgınız ve üzüntümüz büyük dedi.

Yapılan basın toplantısında Platformun kuruluşunda yer alan Sakarya Ziraat Odası eski başkanı Hamdi Şenoğlu, İnşaat Mühendisleri eski başkanı Hüsnü Gürpınar, Avukat Recep Yılmaz, SAKTSO eski başkanı Erol Öztürk ve Sakarya spor eski başkanı Aydın Zengin de konularla ilgili görüşlerini açıkladılar.

 

 
Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı