Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 02-01-2023 17:11

BELEDİYE MECLİSİNDE YILIN İLK TOPLANTISI 03 OCAK SALI GÜNÜ GÜNDEMDE 12 MADDE VAR

Hukuk İşleri Müdürlüğünden havale edilen 23.12.2022 tarih ve 27259 sayılı yazısına istinaden; 6.12.2022 tarih ve 93 no’lu Meclis Kararıyla  Hukuk İşleri Komisyonuna

BELEDİYE MECLİSİNDE YILIN İLK TOPLANTISI 03 OCAK SALI GÜNÜ GÜNDEMDE 12 MADDE VAR
 1. Hukuk İşleri Müdürlüğünden havale edilen 23.12.2022 tarih ve 27259 sayılı yazısına istinaden; 6.12.2022 tarih ve 93 no’lu Meclis Kararıyla  Hukuk İşleri Komisyonuna havale edilip görüşülen, Mülkiyeti Belediyemize ait Ormanşevkiye Mahallesi, 107 ada 68 no'lu parsel üzerinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu 15-j Maddesi doğrultusunda yapımı devam eden Mezbaha-Hayvan Borsası ve Sosyal Tesis, Mezbaha işletilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunu 15/b Maddesi doğrultusunda hazırlanan yönetmeliğin 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18/m Maddesi gereği meclisimizce değerlendirilmesi ve onaylanmasının görüşülmesi hususu.
 1. Hukuk İşleri Müdürlüğünden havale edilen 20.12.2022 tarih ve 26901 sayılı yazısına istinaden; 06.12.2022 tarih ve 94 no’lu Meclis Kararıyla Hukuk İşleri Komisyonuna havale edilip görüşülen, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi hususu.
 1. Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 26.12.2022 tarih ve 27365 sayılı yazısına istinaden ; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesi “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” hükmüne istinaden 2023 Yılı Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu.
 1. Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 26.12.2022 tarih ve 27366 sayılı yazıya istinaden ; 2023 yılı için belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği aylık ödeneğin belirlenmesi hususu.
 1. Yazıİşleri Müdürlüğünden havale edilen 26.12.2021 tarih ve 27363 sayılı yazısına istinaden ;5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği 2023 yılı için  Belediyemiz Meclis günü ve tatil ayının belirlenmesi teklifinin görüşülmesi hususu.
 1. Yazı İşlerinden havale edilen 26.12.2022 tarih ve 27364 sayılı yazısına istinaden ; 5393 Sayılı Belediye  Kanununun 25. Maddesi gereği meclis üyeleri arasından gizli oy ile denetim komisyonu üye seçiminin yapılması, denetim komisyonu üyelerine katılacakları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının ve denetim komisyonu çalışmalarında uzman kişi (belediye ve bağlı kuruluşları dışında) görevlendirilecek ise uzman kişiye yapılacak günlük ödemenin belirlenmesi hususu.
 1. Zabıta Müdürlüğünden havale edilen 27.12.2022 tarih ve 27477 sayılı yazısına istinaden; 2023 yılı Zabıta Memurları Fazla Çalışma ücretlerinin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi hususu.
 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 19.12.2022 tarih ve 26858 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik bakımlarının yapılabilmesi için Belediyemiz ile A Tipi Muayene Kuruluşu ile Asansör Periyodik Kontrol Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’ a yetki verilmesi ile periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi hususu.
 1. İnsan Kaynakları Müdürlüğünden havale edilen 27.12.2022 tarih ve 27506 sayılı yazısına istinaden: 2023 Yılı için sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve 31/12/2022 tarihi itibari ile sözleşme süreleri dolan ve 2022 yılı içerisinde münhal bulunan kadro karşılığı istihdam edilen  sözleşmeli personellerin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden sözleşmelerinin yenilenmesi ve sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi hususu.
 1.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden havale edilen 27.12.2022 tarih ve 27478 sayılı yazıya istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin b fıkrası "…..yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir….” hükmüne istinaden ödül verilebilmesi için Belediye Başkanı  Bilal SOYKAN’a yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.
 1. Fen İşleri Müdürlüğünden havale edilen 28.12.2022 tarih ve 27553 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanlarında diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte yapılması planlanan mevzuatta belirtilen iş ve işlemler ile yapım, bakım ve onarım gibi her türlü hizmetler için 5393/75.madde gereği ortak hizmet projeleri ve her türlü hizmet ile ilgili kurumlarla protokol ve sözleşme yapmak, Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan hizmetlerle ilgili olarak kar amacı gütmeyen kurumlar ile kamu kurum ve kuruluşlara ayni yardım yapılmak üzere 2023 yılı için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına Bilal SOYKAN’a yetki verilmesinin görüşülmesi hususu.
 1. Destek Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 27.12.2022 tarih ve 27491 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, İmar İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün talebi üzerine 6 adet aracın satın alınmasında kullanılmak üzere finansman temini için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi kapsamı ile ilgili hükümleri gereğince, şartlarını bankanın belirleyeceği faiz oranları üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz ile birlikte Bankaca dağıtılacak paylarımızdan karşılamak ve taksit kesintilerinin kredinin kullanıldığı aydan itibaren başlatılması koşulu ile 48 ay vadede ve eşit taksitler halinde kesilerek kapatılması kaydıyla İller Bankasından 10.0000.000,00 TL (On milyon TL) kredi talebinde bulunulması ve bu konudaki iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Bilal SOYKAN'a yetki verilmesinin görüşülmesi hususu.

 

 

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı