Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 23-05-2024 15:20

KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU PES ETMİYOR

​​​​​​​Sakarya Köyüme dokunma platformu uzun süredir sürdürdüğü 7254 Sayılı Kırsal Mahalle yasasının köylere tanınan haktan yararlanma çabalarından  bir türlü vaz geçmiyor. Platform sonuç alabilmek için

KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU PES ETMİYOR

Sakarya Köyüme dokunma platformu uzun süredir sürdürdüğü 7254 Sayılı Kırsal Mahalle yasasının köylere tanınan haktan yararlanma çabalarından  bir türlü vaz geçmiyor. Platform sonuç alabilmek için gösterdiği çabalardan bir sonuç alamayınca konuyu Üst makama yani Cumhurbaşkanlığı makamına taşıdı.

Platform bu çabasını bir basın bildirisi ile kamu oyuna taşıdı.

Basın Bildirisi aynen şöyle:

Sakarya Basınının değerli temsilcileri,

‘’KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU TBMM’DE’’

Bilindiği gibi, 2014 Mahalli seçimlerinde yürürlüğe giren 6360 Sayılı yasanın tarım ve hayvancılığa olumsuz etkileri nedeniyle, tarımı ve hayvancılığı canlandırmak, toprağı ve doğayı korumak amacıyla 7254 Sayılı Kırsal Mahalle yasası çıkarılmıştır.

Basın aracılığı ve çeşitli toplantılarla kamuoyuna duyurduğumuz gibi, Sakarya dışındaki diğer büyükşehirlerde binlerce yerleşim alanı bu yasadan yararlanırken, Sakarya'mızda yapılan başvurulara rağmen, belediyelerin haksız ve adaletsiz uygulamaları nedeniyle, muhtarlara yapılan baskılar, dilekçelerin belediye meclislerinde görüşülmemesi sonucu Sakarya'da tek bir köy bu haktan yararlanamamıştır.

SORUNU TBMM’ye TAŞIDIK

Sakarya’nın bu önemli sorunuyla, KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bu çerçevede mahalli seçimlerden sonra planladığımız faaliyetlerimize TBMM’den başladık.

Bir önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız, halen TBMM TARIM KOMİSYONU Başkanı S. Prof. Vahit KİRİŞÇİ’yi TBMM’deki makamında ziyaret ettik. Çok yararlı geçen bu görüşmede, Sakarya’daki kırsal mahalle sorunlarını, CİMER’e yaptığımız başvuru ve şikâyete, belediyelerin verdiği yanıltıcı, gerçek dışı cevapları, belediyelerin o yasaya aykırı uygulamalarını, diğer büyükşehirlerdeki uygulamaları, komşu ilimiz Kocaeli’nde bu yasadan birçok köy (mah) yararlanırken, Sakarya’da yaşanan sorunlar örnekleriyle ve mukayeseli olarak arz edildi.

Erol ÖZTÜRK, Aydın ZENGİN, Ekrem ÇORUHLU ve Mecdi CENGİZ’den oluşan heyetimizi dikkatle dinleyen Sayın Başkanımız Vahit KİRİŞÇİ, kırsalın, toprağın, doğanın kırsaldaki yaşam kültürünün önemine değinerek, belediyelerin ilgili yasa kriterlerine uyan yerlerin bu haklarının verilmemesinin doğru olmadığını ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. Kırsaldan kente göçü önlemenin önemine değinen, tarımın savunma sanayii kadar önemli stratejik bir sektör olduğunu, toprağın ve kırsaldaki yaşam kültürünün korunması gerektiğini vurgulayan Sayın KİRİŞÇİ’nin, Platformumuzun çalışma ve hedefleri ile örtüşen görüş ve açıklamaları üzerine Sayın Bakanımıza, ‘’Efendim düşünce ve açıklamalarınız bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor, izin verirseniz sizi KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU’nun ONURSAL Başkanı ilan edelim’’ şeklinde samimi ve esprili bir şekilde geçti.

Görüşme sonunda, platform adına yazılan üst yazı ile Sakarya’daki kırsal mahalle sorunlarına ilişkin özel bir dosya Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmak üzere takdim edildi.

KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU olarak Sakarya’daki faaliyetlerimize daha geniş bir programla ve yoğun olarak halkımız, diğer STK’lar, muhtarlarımız, başta Federasyon ve Muhtar Dernekleriyle iş birliği içinde mücadelemize devam edeceğiz.

Ankara’da TBMM’deki temaslarımızda Tarım Komisyonu Başkanımız Sn. Prof. Vahit KİRİŞÇİ’nin Platform heyetimize ve ifade ettiğimiz sorunlara gösterdiği duyarlılık ve samimiyete teşekkür ediyoruz.

Sakarya basınımızın şimdiye kadar olduğu gibi, haber ve köşe yazılarıyla köyün, köylünün, tarımın, toprağın sesi olacaklarına inanıyoruz. 17.05.2024

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ,

2014 Mahalli seçimleri ile yürürlüğe giren 6360 sayılı yasanın, 5 yıllık uygulamasından sonra, Tarım ve Hayvancılıkta ortaya çıkan olumsuzluklar üzerine 2019 yılında Başkanlığınızda yürütülen 3.Tarım ve Orman şurasının tarafınızdan açıklanan şura sonuç bildirgesindeki  Büyükşehir  Belediyelerinde, Mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliğinin korunması, talimatınız, mahalle yapılan köylerimiz için Tarım ve Hayvancılığın geleceği konusunda bir umut ışığı olmuştu. Hedef gösterdiğiniz köy tüzel kişiliği yapısının korunması, yasa çalışmalarında dikkate alınmadı ise de halkımız 16 Ekim 2020 tarihinde yasalaşan, Yarı köy statüsü diyebileceğimiz, 7254 sayılı kırsal mahalle yasasını, Tarım ve Hayvancılığın geleceği bakımından umutla karşıladı.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Sakarya dışındaki Büyükşehirlerde binlerce mahalle yasadan yararlanırken, Sakarya’da yapılan başvuru dilekçeleri işleme konmamış, Belediye meclis gündemine alınmamış, bir sanayi kenti olan komşu ilimiz Kocaeli’nde 210 mahalle yasadan yararlanırken, önemli bir tarım bölgesi olan Sakarya’mızda 3,5 yıldır, yasadan yararlanan tek bir köy bulunmamaktadır. 

Sakarya Belediyelerinin yasaya aykırı bu keyfi ve haksız uygulamaları nedeniyle CİMER’e yaptığımız, şikâyet ve başvuruya Belediyeler, doğru olmayan, yanıltıcı, gerçek dışı cevaplarla, hukuka, yasaya, Adalet ve hakkaniyete aykırı tutumlarını sürdürmektedirler.

Sayın; Cumhurbaşkanımız, Sizin talimat ve direktifinizle yapılan çalışmalarla, TBMM’nin çıkardığı yasayı ve hak sahibi halkı yok sayan Sakarya Belediyelerinin yasa tanımaz keyfiliklerini sizlere şikâyet ediyoruz.

KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU olarak 2,5 yıldır Sakarya’da yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi dosyasını TBMM Tarım komisyonu Başkanı Sn; Prof. Vahit Kirişçi aracılığı ile Bilgi ve gereği için Saygılarımızla arz ediyoruz. 15.05.2024 SAKARYA

                                                                                       MECDİ CENGİZ                                                            KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU Adına

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı