Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 05-09-2023 23:02

KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU BAŞKANI MECDİ CENGİZ’DEN BASIN AÇIKLAMASI

Bildiğiniz gibi 2014 yılında sayıları 30 olan Büyükşehirlere bağlı tüm köyler ve beldeler mahalleye dönüştürülmüş, tüm taşınır-taşınmaz malları belediyelere geçmiştir.

KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU BAŞKANI MECDİ CENGİZ’DEN BASIN AÇIKLAMASI

YAZILI VE GÖRSEL BASINIMIZIN, İNTERNET MEDYAMIZIN DEĞERLİ TEMSİLCİLERİ

Bildiğiniz gibi 2014 yılında sayıları 30 olan Büyükşehirlere bağlı tüm köyler ve beldeler mahalleye dönüştürülmüş, tüm taşınır-taşınmaz malları belediyelere geçmiştir.

Uygulamanın ekonominin ve üretimin temeli olan, tarım ve hayvancılığa telafisi zor zararlar vermesi üzerine, 2019 TARIM ŞURASINDA KÖY ŞURASINDA  TÜZEL  KİŞİLİKLERİNİN değerlendirilmesi başta olmak üzere önemli kararlar alınmıştır. 2019 tarım şurasında alınan kararlara göre TBMM’de yapılan görüşmeler sonunda ne yazık ki KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ verilmemişse de, köylere önemli avantajlar içeren 7254 sayılı KIRSAL MAHALLE YASASI 16 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmıştır.

Yasa ve yönetmeliğin yayımlanmasından sonra 30 Büyükşehrin 29’unda yasanın sağladığı haklardan yararlanmak isteyen mahalleye dönüştürülen yerlerin muhtarları tarafından yapılan başvurular sonucu, binlerce mahalle, yasa ve yönetmeliğin uygulama esaslarına göre KIRSAL MAHALLE statüsüne geçmiştir.

Zaman zaman gerek basın toplantıları ve bildirimleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla, aracılığınızla Sakarya kamuoyuna duyurduğumuz gibi maalesef Sakarya Belediyeleri, yasaya başından itibaren olumsuz yaklaşmış, başvuru yapan muhtarların dilekçeleri işleme konmamış, meclis gündemine alınmamış, dilekçe veren muhtarlar yasanın açık hükümlerine rağmen belediye hizmeti alamazsınız diyerek baskı ile dilekçelerini geri almaya zorlanmışlardır.

Belediyelerin yasaya aykırı bu olumsuz ve keyfi tutumları üzerine, halkı yasa konusunda bilgilendirmek, muhtarlarımızla işbirliği yapmak, ilgili ve yetkili karar mercileriyle görüşerek soruna çözüm bulmak amacıyla KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMUNU kurduk. Platformun amaç ve ilkelerinde belirttiğimiz gibi, bu çok önemli sorunu güncel siyaset ve politikanın tamamen dışında ve üzerinde tutmak konusunda büyük titizlik göstererek, başta karar mercii olan belediyeler olmak üzere, iktidar partisi yetkilileri, STK’lar ve muhtarlarımızla çözüm odaklı işbirliği ile sorunun çözümüne katkı vermeye çalıştık.

Köylerde halkla, muhtar derneklerinde muhtarlarımızla, meslek odaları ve STK’larla yaptığımız yoğun görüşmelerde, sesimiz olan siz Sakarya Basını ve sosyal medya aracılığıyla köylerimizin geleceğiyle ilgili bu sorunu Sakarya’nın gündemine soktuk.

Platform olarak öncelikli muhatabımız yetki ve karar mercii olan belediyelerimiz olduğu için, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerden görüşme ve randevu talebinde bulunduk. Ne yazık ki, aylarca taleplerimize cevap verilmedi. Yaklaşık üç ay sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce’nin davetiyle platform heyeti olarak çok kapsamlı, Sayın Başkanın sorunlara çözüm vaadi ile olumlu sonuçlanan önemli bir toplantı yaptık.

Bu toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce, muhtarların dilekçelerinin ilçe belediyelerince usulüne uygun olarak görüşülerek, ivedi olarak dosyaların Büyükşehir meclisinde görüşülüp değerlendirilmek üzere gönderilmesi talimatını vereceklerini söylemesine ve aradan aylar geçmesine rağmen olumlu hiçbir adım atılmadı. Tekrar tekrar verilen dilekçeler işleme konmadı, kısacası VERİLEN SÖZLER TUTULMADI.

Bir tarım ve hayvancılık bölgesi olan Sakarya’da bu durumlar yaşanırken ağırlıklı olarak bir sanayi şehri olan komşu ilimiz Kocaeli’nin sadece merkez ilçesi İzmit’te 243 mahalle KIRSAL MAHALLE statüsüne alınıyordu.

Büyük deprem afeti ve ardından seçim dönemi nedeniyle çalışmalarımızı kısmen askıya aldıysak da, devlet kademeleri, Sakarya milletvekilleri ve CİMER nezdinde temaslarımıza devam ettik. Bu yoğun çalışmalarımız sürerken ilk olarak bir köyümüzün Sakarya İdare Mahkemesi’nde açmış olduğu davaya destek verdik. Adli tatilin bitişi ile görüşülmeye başlanacak olan bu dava, inanıyoruz ki, benzer mağduriyet ve haksızlıklara maruz kalan tüm köyler için emsal bir karar olacaktır.

KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU olarak bu süreçte, köy ve doğa dostları başta olmak üzere, geniş katılımlı köy toplantılarında, her türlü kongre ve toplantılarda, ulusal ve yerel TV ve basında sorunu etkin bir şekilde kamuoyu ile paylaşarak nihayetinde sorunu halkın ve bizi destekleyen STK’larla sorunu Sayın Cumhurbaşkanına kadar götürecek kararlı bir mücadele vereceğiz.

Değerli basın mensupları, tarım ve hayvancılıkla birlikte üreten, doyuran, toprak ananın betonlaşmasına mani olmak, şehirlerimizin akciğeri, nefes aldığı köylerimizin doğasını, dokusunu, kültürünü, yaşam tarzını korumak için verdiğimiz mücadelede Sakarya basını olarak bu güne kadar olduğu gibi SESİMİZ olacağınıza inanıyoruz. Saygılarımızla

04.09.2023

MECDİ CENGİZ

Platform Başkanı

 
Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı