Akyazı Siyaset
Giriş Tarihi : 11-05-2022 01:21   Güncelleme : 11-05-2022 01:21

BELEDİYE MECLİSİ MAYIS TOPLANTISI YAPILDI

Akyazı belediye meclisi Mayıs ayına ait olağan toplantısını yaptı. Belediye meclis salonunda

BELEDİYE MECLİSİ MAYIS TOPLANTISI YAPILDI

 

Akyazı belediye meclisi Mayıs ayına ait olağan toplantısını yaptı. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıya Bilal Soykan başkanlık yaptı. Mayıs ayına ait olağan toplantısını yapan Akyazı belediye meclisi biri ilav e olmak üzere 12 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Gündemin ilk maddesi gereğince Ticaret ve Sanayi Odasının yapmak istediği hizmet binası ve sosyal tesisle ilgili olarak imar planında değişiklik yapılması ve bu konuda ATSO ile yapılacak olan protokole imza atmak için belediye başkanına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde bir önceki meclis toplantısında hukuk komisyonuna gönderilen İlçe sınırları içinde, belediyenin yetki ve sorumluluk alanı içinde diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılması planlanan yapım, bakım ve onarım gibi her türlü ortak hizmet projeleri ile ilgili olarak hazırlanacak olan protokol ve sözleşmelere belediye adına başkan tarafından imza atmak için istenen yetki oy çokluğu ile verildi.MHP’li 4 meclis üyesi bu maddeye ret verdi.

 Gündemin 3. Maddesine göre, Yeniorman Mahalle sınırları içinde hayvan satış yeri ve mezbaha yapılmasına ilişkin hazırlanan ve İmar komisyonuna gönderilen ve onaylanan rapor da yine oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4 ve 5. Maddesinde yer alan imar değişikliği hususları komisyondan geldiği şekli ile oylandı 4.madde oybirliği, 5. Madde ise oy çokluğu ile kabul edildi. MHP’li meclis üyeleri 5.madde için çekimser oy kullandı.

Gündemin 6. Maddesine göre, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından hazırlanan boş memur kadrosu değişiklikleri oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi gereğince yine İnsan Kaynakları Müdürlüğünün talebi üzerine mevcut norm kadrolarına ilave olarak iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğünün ihdası oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine göre, İnönü mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 327,03 M2 yüzölçümlü arsanın satılması v e satışı ile ilgili olarak da belediye başkanı ile encümene yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. MHP’li 4 meclis üyesi bu maddeye ret verdi.

Gündemin 9.maddesine göre, 2021 yılına ait mali kesin hesap cetvelleri meclise geldiği şekli ile oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesine göre, 08.10.2021 tarih ve 70 No.lu meclis kararı ile belirlenen gelir tarifesi ücretleri, ekonomik şartlardan dolayı güncellenmesi yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesine göre 05.04.2022 tarih ve 24 sayılı meclis toplantısında başkana 20 milyon lira kredi bulma ve alma yetkisi verilmişti. Bu defa 2022 yılında yapılması planlanan projelerin maliyetlerinin yükseldiği ifade edilerek meclisin 24 sayılı oturumunda aldığı kararın iptal edilerek miktarın 20 milyon liradan 30 milyon liraya çıkarılması hususunda tekrar başkana yetki verilmesi istendi. Bu istek mecliste oylandı oy birliğiyle istenen yetki verildi.

Gündemin tek ilave maddesi olan 12.maddeye göre Kuzuluk ve Şerefiye Mahallesinde 174 ada 1-2-3 ve 4 no.lu parseller için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün isteği üzerine kamulaştırma kararı oybirliğiyle alındı.

Yapılan belediye meclis toplantısını Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu da takip etti.

 

 

SALİM ÖZYILMAZSALİM ÖZYILMAZ