Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 12-06-2024 00:56

AKYAZILI SİYASİLER HABERİNİZ VAR MI ? AKYAZI MAL MÜDÜRLÜĞÜ TASARRUF TEDBİRİ İÇİN KAPANIYORMUŞ.

​​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK ülke ekonomisinde yaşanan sorunlar nedeniyle çözüm önerileri kapsamında bazı ekonomik tedbirler yürürlüğe konulacağını belirterek bakanlık bünyesinde de bazı

AKYAZILI SİYASİLER HABERİNİZ VAR MI ? AKYAZI MAL MÜDÜRLÜĞÜ TASARRUF TEDBİRİ İÇİN KAPANIYORMUŞ.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK ülke ekonomisinde yaşanan sorunlar nedeniyle çözüm önerileri kapsamında bazı ekonomik tedbirler yürürlüğe konulacağını belirterek bakanlık bünyesinde de bazı çalışmaların başlatılarak yakın zamanda uygulamaya konulacağını belirtmiştir. Bu çalışmalar kapsamında Bakanlığın ilçe birimlerinde hizmet sunan Devletin en köklü kurumu olan Maliye Bakanlığının İlçe Malmüdürlüklerinin aşamalı olarak kapatılmasına karar verildiğini ilk etapta 100 İlçe Malmüdürlüğü ikinci aşamada ise 200 Malmüdürlüğü olmak üzere toplam 300 birimin kapanacağını belirtmiştir. 1 Temmuz 2024 tarihine kadar demirbaşlar, arşiv ve personelin İl Birimlerine devredilerek temmuz ayı itibariyle kapatılan ilçelerin hizmetlerinin İl birimlerince yapılacağı belirtilmiştir.  Kapatılacak Malmüdürlüğü sayısında aslan payı Sakarya iline düşmüştür. İlimizin en eski ve büyük ilçeleri olan Akyazı, Hendek, Sapanca, Geyve, Söğütlü, Ferizli ilçelerinin ilk etapta kapatılacak olan 100 ilçenin içinde olduğu anlaşılmaktadır.

MAL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ

İlçelerde Taşra teşkilatının bir parçası Malmüdürlüğü olarak yapılanmış ve özveriyle hizmetlerine devam etmektedir. Malmüdürlükleri, Muhasebe Servisi, Vezne Servisi, Gelir Servisi (Bağlı Vergi Dairesi), bazı ilçelerde ise Muhakemat Servisi şeklinde yapılanmıştır. İlçedeki Genel Bütçeli kurumların maaş ve özlük hakları ve tüm cari ödemeleri, yapı denetim hizmeti kapsamında emaneten yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerini de gerçekleştirmektedir. Bünyelerindeki vezne servislerinde ise adli ve idari para cezalarını tahsil etmekte, inşaat sektörü yapı sahipleri, inşaat firmalarınca emanete yatırılan yapı denetim hizmet bedellerinin tahsilatını ve bağlı Malmüdürlükleri olan yerlerde ise vergi, harç ve diğer gelirlerinin tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsilat işlemlerini yerine getirmektedir.

MAL MÜDÜRLÜĞÜ KAPATILIRSA VATANDAŞLAR BU HİZMETLER İÇİN İL MERKEZİNE GİDECEKLER

Vatandaşlarımız mal müdürlüğü ile olan işleri için İl Merkezine gitmek zorunda olacaklar. Yani hizmete ulaşım zorlaşacak ve maliyeti artacak. Malmüdürlüğünce sunulan hizmetlerin İldeki birimlerce sunulmaya başlamasıyla birlikte başta kurum mutemedleri olmak üzere vatandaşların vilayete gidip gelme  sorunu ortaya çıkacaktır. Bu ise vatandaş ve kurumlar açısından zaman, emek ve yol masrafı harcaması demek olup kamu yararı açısından düşünüldüğünde vatandaşın mağdur edilmesi sonucunu çıkarmaktadır. Malmüdürlüğü personelleri idarecisiyle, uzman ve şef ve memurlarıyla ilçedeki tüm kurumlara mali ve idari konularda rehberlik ve danışmanlık yapmakta olup bu birimlerin kapanması Vatandaşın ve Kurumların İlçe nezdinde bir muhatap bulamaması sonucunu doğuracaktır.

Diğer önemli bir konu ise kapanacak birimlerde çalışan ve bulunduğu ilçede yerleşik olan personellerin durumudur. Bulunduğu ilçede kurulu düzeni olup başka bir yere gitme imkanı olmayanlar, orada çocukları okuyanlar, oraya yatırım yapıp halen taksitlerini ödeyenler ve hayatları boyunca oluşturdukları tüm sosyal çevreden koparılacak ve yeniden düzen kurmaya çalışacaklardır. Ekonomik kriz yaşanan bir dönemde personellerin farklı bir yere taşınmalarının zorlanması kira, taşınma, barınma ve farklı bir sürü masrafla karşı karşıya kalmalarına sebep olacaktır. Günümüz ekonomik şartlarında Bakanlığın tasarruf edeyim derken yüzlerce bakanlık personelini mağdur ve mahcup duruma düşürmesi aşikârdır. Bu konunun yeniden değerlendirilerek Malmüdürlüklerinin kapatılması kararından kamu yararı gereği vazgeçilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

İlçemizdeki siyasiler başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının ileride maliyeti yüksek sonuçlar doğuracak ve mağduriyetlere neden olacak bu duruma engel olmak üzere seslerini yükseltmeleri ve vakit geçirmeden girişimlerde bulunmaları gerektiği vatandaşlarımızın ortak isteği.

 
Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı