Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 06-12-2022 21:36   Güncelleme : 06-12-2022 22:00

AKYAZI BELEDİYESİ YILIN SON TOPLANTISINI YAPTI TOPLANTIDA 13 MADDE GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI

Toplantı öncesi Kasım ayında ilçede yapılan ve yapılmaya başlanılan faaliyetler hakkında hazırlanan görsel video meclis üyelerine gösterilerek başkan Soykan tarafından açıklamalarda bulunuldu.

AKYAZI BELEDİYESİ YILIN SON TOPLANTISINI YAPTI TOPLANTIDA 13 MADDE GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI

Akyazı Belediye Meclisi Belediye Başkanı Bilal Soykan Başkanlığında Aralık ayı toplantısını bu gün yaptı. Toplantıda 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı öncesi Kasım ayında ilçede yapılan ve yapılmaya başlanılan faaliyetler hakkında hazırlanan görsel video meclis üyelerine gösterilerek başkan Soykan tarafından açıklamalarda bulunuldu.

Yine Günden öncesi söz alan MHP Meclis üyeleri Ahmet Çetin ve Abdürrahim Atmaca ilçede yapılan hizmetler dolayısı ile ilgili birer teşekkür konuşması yaptılar. MHP üyesi Çetin Adayımız bellidir Kararımız bellidir diyerek Cumhur başkanlığı seçiminde Erdoğan’a destek vereceklerini, İlçede Zincir marketlere her ay denetleme yapılmasını istediklerini belirterek yapılması düşünülen millet bahçesinin yeri neresidir diye sordu.

Bu sorulara Başkan Soykan cevap verdi. Başkan Soykan Millet Bahçesinin KYK öğrenci yurdunun yanındaki 40 dönümlük alan üzerine yapılacağını, Köylerden ilçeye taşımacılık yapan araçlardan ücret almayacaklarını sadece şehirler arası yolcu taşıyan araçlardan ücret alacaklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca yemi ataması yapılan 4 müdür meclise tanıtıldı.

Daha sonra aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi. Gündem maddeleri teker teker görüşülerek oy birliği ile kabul edilirken 10 ve 11. Maddelerde MHP’li üyeler çekimser oy kullandılar. Gündemdeki 12 ve 13. Maddelerde eksiklikler görüldüğünden bu maddeler Hukuk komisyonuna havale edildi.

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçilerek 13 madde karara bağlandı.

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 25.11.2022 tarih ve 25696 sayılı yazısına istinaden; 06.09.2022 tarih ve 62 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen Kuzuluk Orta Mahallesi ile Şerefiye Mahallesi sınırlarının değiştirilmesi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 25.11.2022 tarih ve 25690 sayılı yazısına istinaden; 01.11.2022 tarih ve 77 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen, İlçemiz Kuzuluk Sanayi Alanı ve Yakın Çevresine Esas 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve plan notlarıyla ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 25.11.2022 tarih ve 25692 sayılı yazısına istinaden; 01.11.2022 tarih ve 78 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen Dokurcun Mahalesi’nin 3 (üç) Mahalleye bölünmesi ile ilgili Belediyemiz 16.11.2022 tarih ve 2022/10 karar sayılı İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 25.11.2022 tarih ve 25691 sayılı yazısına istinaden; 01.11.2022 tarih ve 76 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen, Kuzuluk Mahallesi'nin, eski sınırları üzerinden Şose Mahallesi, Topçusırtı Mahallesi ve Orta Mahallesi olmak üzere üç mahalle olarak bölünmesi ile ilgili Belediyemiz 16.11.2022 tarih ve 2022/8 karar sayılı imar komisyon raporunun görüşülmesi hususu.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 25.11.2022 tarih ve 25686 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz 05.07.2022 tarih ve 55 no’lu Meclis Kararı ile uygun görülerek Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2022 tarih ve 8/405 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesini  kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesi hususu.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 25.11.2022 tarih ve 25654 sayılı yazısına istinaden; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz tarafından ‘Akyazı Kırsal Mahallelerinin Kalkınmasında Bir Araç Olarak Kırsal erleşim Kimlik Özelliklerinin Ortaya Çıkarılması’ isimli proje ile ilgili başvurunun yapılması, başvurunun kabul edilmesi durumunda tüm süreçlerin yönetilmesinden, gerekli belgeleri imzalamaya Akyazı Belediye Başkanı adına Başkan Yarımcısı Aslan YILMAZ’ın yetki verilmesi hususu.

 7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 25.11.2022 tarih ve 25687 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ömercikler Mahallesi, 894 ada 1 parsel no’lu 2.900,21 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yapımı tamamlanan ve tüm belgeleri alınan Akyazı Belediyesi Terminal binasının Belediyemiz tarafından işletilmesi veya işlettirilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinden yetki alınması ve bu doğrultuda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi hususu.

8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 28.11.2022 tarih ve 25771 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Ormanşevkiye (Yeniorman) Mahallesi, 107 ada, 68 parsel, 19.686,49 m²yüzölçümlü taşınmaz üzerinde idaremiz tarafından yapımı devam eden “Akyazı Belediyesi Hayvan Satış Yeri ve Mezbaha Binası’nın” yapımı tamamlandıktan sonra Belediyemiz tarafından işletilmesi veya işlettirilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinden yetki alınması ve bu doğrultuda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi hususu.

9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 22.11.2022 tarih ve 25474 sayılı yazısına istinaden; Dolu memur kadro değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

10- Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 25.11.2022 tarih ve 25676 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz Terminal Ücret Tarifesinin Gelir ve Ücret Tarifelerine eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi hususu.

11- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden havale edilen 29.11.2022 tarih ve 25803 sayılı yazısına istinaden ; Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi 9024 no'lu Sokakta, 894 ada 1 no'lu parsel üzerinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu 15-j Maddesi doğrultusunda şehirler arası terminal yapımı düşünüldüğünden, Terminal İşletilmesi için gerekli yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu 15/b Maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18/m Maddesi gereği meclisimizce değerlendirilmesi ve onaylanması hususunun görüşülmesi.

12- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden havale edilen 29.11.2022 tarih ve 25804 sayılı yazısına istinaden ; Mülkiyeti Belediyemize ait Ormanşevkiye Mahallesi 107 ada 68  no'lu parsel üzerinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu 15-j Maddesi doğrultusunda Mezbaha-Hayvan Borsası ve Sosyal Tesis yapılması düşünüldüğünden, Mezbaha işletilmesi için gerekli yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu 15/b Maddesi doğrultusunda hazırlanmış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18/m Maddesi gereği meclisimizce değerlendirilmesi ve onaylanması hususunu görüşülmesi.

13- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden havale edilen 30.11.2022 tarih ve 25846 sayılı yazısına istinaden; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi hususu.

Belediye Meclisi Terminalle ilgili komisyona havale edilen maddeyi görüşmek üzere 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 11.00 de toplanmak üzere sona erdi.

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı