Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 03-11-2022 15:21

Akyazı Belediye Meclisi toplandı

Buna göre; Gündemin 1.maddesine göre dolu kadro memur değişikliğine ilişkin bu madde komisyondan geldiği şekli ile oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Akyazı Belediye Meclisi toplandı

Belediyenin bütçesi 277 milyon liraya yükseltildi .

Akyazı belediye meclisi Kasım ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Buna göre; Gündemin 1.maddesine göre dolu kadro memur değişikliğine ilişkin bu madde komisyondan geldiği şekli ile oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Kuzuluk Mahallesinin eski sınırları üzerinden iki mahalleden üç mahalleye bölünmesi konusu görüşüldü ve bu madde İmar Komisyonuna havale edildi. Komisyon tarafından kabul edilmesi halinde Kuzuluk Orta ve Topçusırtı Mahallesi ile birlikte eskiden olduğu gibi Şose Mahallesi de dahil edilerek 2 olan mahalle s ayısı b öylece üçe çıkmış olacak.

Gündemin 3.maddesi gereğince, imar planları sınırları içinde yer alan sanayi alanında yapılaşma yoğunluğu nedeniyle 1/1000 ölçekli Kuzuluk ilave revizyon uygulama plan tadilatı komisyondan geldiği şekli ile oylandı ve kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesinde yer alan Dokurcun mahallesinin bir yerine Çengeller, Çaylar Yeniköy ve Kuloğlu Mahallesi isimleri ile üç mahalleye dönüştürülmesi hususu görüşüldü v e bu maddenin İmar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5.maddesine göre; 04.10.2022 tarih ve 70 No.lu Meclis kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Avrupa ve Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil ederken gösterdiği başarıdan ötürü Berkay Çelik adının ilçedeki bir sokağa verilmesi konusu komisyon tarafından kabul edilmedi ve bu komisyon karar meclis tarafından da oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesinde yer alan 2022 yılı belediye bütçesi ödeneklerinin piyasa fiyatlarındaki artış ve ekonomik şartların değişmesi nedeniyle yetersiz kalacağı hesap edilerek 2023 yılı bütçesine 30 milyon lira daha eklenmesi teklifi görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna oybirliğiyle havale edildi.

Havale edilen bu madde Plan v e Bütçe Komisyonu tarafından meclis toplantısının hemen ardından yaptığı toplantıda görüştü ve kabul ederek tekrar meclise gönderdi. Olağan toplantıdan bir gün sonra bu defa olağanüstü toplanan belediye meclisi ek bütçeyi komisyondan geldiği şekli ile oybirliğiyle kabul etti ve böylece Akyazı belediyesinin 2023 yılı bütçesi de 277 milyon liraya yükseltilmiş oldu.

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı