Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 03-05-2023 00:03

Akyazı belediye meclisi toplandı

​​​​​​​Akyazı belediyesi meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın yönettiği toplantıda meclis 7 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Akyazı belediye meclisi toplandı

Akyazı belediyesi meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın yönettiği toplantıda meclis 7 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Akyazı belediyesinin yapılan Mayıs ayı olağan toplantısına 3’ü MHP ve 2’si AK Partili 5 üye mazeret beyan ederek katılmadıkları görüldü.

Gündem maddelerine geçilmeden önce belediye başkanı Bilal Soykan tarafından hazırlatılan Akyazı belediyesinin ilçede, deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar ve Spor Kompleksinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağırlanışının da içinde olduğu bir video gösterimi yapıldı.

Gündem dışı konuşmalarda AK Parti grubu adına söz alan grup sözcüsü Abdurahim Atmaca Akyazı’da ağırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 yıl içinde yaptıklarını ve Ülkeye kazandırdıklarını anlattı. Cumhurbaşkanımıza Allah sağlıklı ve uzun ömür versin diyerek konuşmasını tamamlayan Atmaca’ya Meclisi yöneten başkan Bilal Soykan takılmadan edemedi. Soykan Atmaca’ya gülerek “Mecliste bulunan hepimiz siyasiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını biz ve bütün dünya biliyor. Söz alıp kürsüye geldiğinde belediyemizin yaptıklarını anlat. Yoksa bir daha söz vermem” diye şakayla karışık bu takılma meclis üyelerini de güldürdü. Konuşmanın ardından da gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1.maddesinde yer alan ve bir önceki toplantıda İmar Komisyonuna havale edilen İlçe merkez Seyfeler mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı sınırları içinde yer alan G25D08A2A paftasında ki,  imalathane tesis alanı ile küçük sanayi sitesi alanında ulaşım yolu konulması ve yapı yaklaşma sınırı değişikliğine ilişkin imar plan tadilatı oylandı ve İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabul edildi. Karar oy birliğiyle alındı.

Gündemin 2.maddesinde yer alan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen ve bir önceki toplantıda Plan Bütçe Komisyonuna gönderilen Şehircilik Müdürlüğüne ait 2023 yılı güncellenen ücret tarifeleri komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesinde yer alan ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gönderilen belediyenin 2022 mali yılı kesin hesabı ve taşınır hesap cetvelleri ile ilgili rapor Plan Bütçe komisyonuna havale edildi.

Gündemin 4. Maddesinde yer alan ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından meclise gönderilen mülkiyeti belediyeye ait olan kapalı Pazar yerindeki sergilere ait kullanım ücreti (işgaliye) ve tahsis aylık ücret tutarlarının güncellenmesi ile ilgili rapor Plan Bütçe komisyonuna havale edildi.

Gündemin 5.maddesinde yer alan ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından meclise sunulan 32158 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereği mevcut norm kadroya Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6.maddesinde yer alan ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından meclise sunulan belediyenin boş memur kadro değişikliği hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesinde yer alan ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından meclise gönderilen belediyenin dolu kadro (Memur) değişikliği cetveli oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı